INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D'ALUMNES

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Curs 2019-2020

Benvolgudes famílies:

El proper dia 25 de març s'inicia el procés d'admissió d'alumnes d'educació Infantil i Primària per al curs 2019-2020.

Vos adjuntam la informació necessària sobre el procés d'admissió, així com els nostres trets d'identitat i principis educatius i metodològics.

Per a més informació també podeu consultar l'adreça escolaritzacio.caib.es.

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

Curs 2019/2020

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

HORARI SECRETARIA:

Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 15 hores

  INICI FINALITZACIÓ
Sol·licituds 4t d'Educació Infantil (3 anys) 25 de març 5 d'abril
Sol·licituds resta de cursos d'educació infantil i primària 13 de maig 17 de maig

LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS: 31/5/2019

RECLAMACIONS:

INICI: 3/6/2019

FINALITZACIÓ: 5/06/2019

RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS: 6/6/2019

LLISTES DEFINITIVES: 17/6/2019

MATRICULACIÓ

INICI: 24/6/2019

FINALITZACIÓ:28/6/2019

HORARI SECRETARIA:

Dilluns, dimecres i divendres DE 9 A 15

Dimarts i dijous DE 9 A 10:30

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD

Els fulls de sol·licitud es troben als centres educatius, a les oficines d'escolarització o a la web escolaritzacio.caib.es.

La sol·licitud per alumne és única i s'ha de presentar, juntament amb la documentació acreditativa a efectes de barem, en el centre triat en primera opció, tant si es fa de forma presencial com telemàtica.

Les sol·licituds han d'anar signades pels dos tutors/es de l'infant.

Documentació obligatòria per sol·licitar plaça escolar:

S'haurà de presentar el DNI original dels dos tutors/es i de l'alumne ( si en té).

A més, haureu de dur tots els documents originals, per tal de poder compulsar-los si és necessari:

- Còpia del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l'alumne/a o certificat de naixement.

- Declaració jurada, en el cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s'hagi justificat la pàtria potestat exclusiva.

- Documentació necessària per a la BAREMACIÓ.

MATRICULACIÓ

Per tal de facilitar la matriculació dels vostres fills i filles, i a fi de poder preparar la documentació amb temps, el dia que entregueu la sol·licitud us farem entrega del sobre de matrícula.

S'han de matricular tots aquells alumnes que han estat acceptats a les llistes definitives que es publicaran el dia 17 de juny. Podreu formalitzar la matrícula del 24 al 28 de juny.


CALENDARI ESCOLAR 19-20

INICI DE CLASSES: 11 de Setembre

VACANCES DE NADAL: Del 21 de Desembre al 7 de Gener ambdós inclosos.

VACANCES DE PASQUA: Del 9 al 19 d'Abril ambdós inclosos.

FINAL DE CURS: 19 de Juny

 

DIES NO LECTIUS CURS 19/20

DILLUNS, 4 DE NOVEMBRE
 
DIVENDRES, 17 DE GENER (SANT ANTONI)
 
DiVENDRES, 28 DE FEBRER  FESTA ESCOLAR UNIFICADA
 
DILLUNS, 2 DE MARÇ
 
DILLUNS, 27 D'ABRIL (FIRÓ)

CONTACTA

Logo escola copy

MENÚ GENERAL FEBRER

WEB CAM (clic ampliar)

WebCam Santa Maria del Cami

BALEARS METEO