Us informam que, seguint instruccions del BOIB nº 63 del 22 de maig, s'obri un termini extraordinari per a l'alumnat nouvingut per poder sol.licitar els ajuts individualitzats de menjador per al present curs.

Es pot presentar la documentació a secretaria fins al dia 20 d'abril.

Més informació http://dgice.caib.es i a la secretaria del centre.