Us informam que al BOIB nº 63 del 22 de maig es va publicar la Resolució del Conseller d'Educació i Universitat de l'11 de maig, per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador pels alumnes que cursen estudis als Centres Docents no Universitaris durant el curs escolar 2018-2019.

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de maig al 12 de juny.

Més informació http://dgice.caib.es