PROFESSORAT CURS 17-18

Antònia Llaneras Caldés

4tA

Maria Teresa González Balle

4tB

Marina Espejo Gonzàlez

4tC

Bàrbara Pol Mesquida

5èA

Sílvia Bonet Matín

5èB

Mª Esperança Ramis Pons

5èC

Margalida Grimalt Sampedro

6èA

Mateu Joan Sastre

6èB

Marta García García

+1 

Mª Rosario López Alfaro

+1

Milagros Tugores Busquets

+1

Pilar Mora

1rA

Cristina Cunill Garcia

1rB

Rosa Mulet Capó

1rC

Francesc Ripoll López

2nA

Joana Jaume Carrió

2nB

Antònia Mª Rosselló Garau

3rA

Joana Perelló Ribas

3rB/Anglès

MªAntònia  Noguera Ibañez

3rC

Joan Amengual Dols

4rA /EF

Paqui González Martínez

4tB/Anglès

Antònia Maria Mateu Colom

4tC

Gloria Brunet

5èA

Joana Maria Nicolau Servera

5èB

Tomeu Dalia Martorell

6èA

Xisca Canyelles Falcó

6èB

Talita Carrasco Esgrig

Primària

Miquel Puigserver Barceló

Primària

Margalida Dols Capó

Musica

Pere Pons Marqués

EF

Joan Brunet Vallespir

EF

Raül Abril Hervàs

ANG

Manuela Redal Navarro

ANG

Jeronia Martorell Garau

AD

Ana Cristina Benito Gomila

REL

Mª Isabel Moya Pozo

PT

Antònia Ferragut Cloquell

AL

Mª del Mar Gion Muñoz

AL

Victòria Pernia Bestard

PT

Malena Isern Quetglas

Orientadora