Benvolgudes famílies:

Us comunicam que, si ho desitjau, podeu sol·licitar al centre un codi d’usuari per poder accedir a l’aplicació del gestIB (gestió educativa Illes Balears). 

Una vegada es disposi d’usuari, de manera gradual, es podran realitzar, entre d’altres, les següents accions:

- Comunicar-se amb el professorat.

- Consultar els horaris.

- Visualitzar les circulars enviades pel centre.

- Sol·licitar la justificació de faltes d’assistència.

- Consultar les qualificacions i dades acadèmiques.

Per accedir a l’aplicació es pot fer a través de la següent adreça https://www3.caib.es/xestib/