Publicat el llistat definitiu de la concessió dels ajuts de menjador del curs 2016/17 al BOIB de 10 de novembre.

Ho podeu consultar al taulell d’anuncis del centre.