Benvolgudes famílies:

 

Després de l’acta de constitució de la Junta Electoral, dia 10 d’octubre a les 14h., formada per:

- Víctor Moreno Quintanilla (representant de les famílies)

- Yolanda Vega Pérez (representant de mestres)

- Milagros Tugores Busquets (presidenta de la Junta Electoral)

queden aprovats el censos, els models de sobres i paperetes i el calendari que figura a continuació:

 

19/10/2018.- A les 12 h. fi del termini de reclamacions als censos provisionals.

(Els censos es poden consultar a la secretaria del centre a partir d’avui mateix)

 

23/10/2018.- Publicació dels censos definitius.

 

26/10/2018.- A les 12 h. final del termini de presentació de les candidatures que es farà per escrit.

(disposareu del model a la secretaria del centre)

 

7/11/2018.- Proclamació provisional de les candidatures. Sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representant de l’Ajuntament i de representant de l’AMIPA.

 

9/11/2018.- A les 12 h. final de termini de reclamacions de les candidatures provisionals.

 

10/11/2018.- Publicació candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

 

19/11/2018.- Convocatòria de claustre extraordinari per a les eleccions.

 

19/11/2018.- A les 12h. Final del termini per a sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. I fi del termini per pares i mares per sol·licitar els sobre i les paperetes per votar per correu.

 

Abans del 26/11/2018.- Eleccions del representants dels pares i mares. Determinarem el dia concret en funció de la disponibilitat dels membres de la mesa electoral.

28/11/2018.- Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació dels candidats/es electes.

 

29/11/2018.- Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.

 

US ANIMAM A PRESENTAR LA VOSTRA CANDIDATURA

 

MOLTES GRÀCIES!