INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D'ALUMNES

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA - curs 2018-2019

Benvolgudes famílies:

A partir del dia 3 de maig i fins el 27 de juny, es durà a terme el procés d'admissió d'alumnes d'educació Infantil i Primària, regulat pel Decret 37/2008 de 4 d'abril (BOIB Num. 46 del 05/04/2008), l'Ordre de 7 d'abril (BOIB Num. 45 del 09/04/2016) i la Resolució del 14 de març (BOIB Num. 35 del 20/03/2018).

Vos adjuntam la informació necessària sobre el procés d'admissió, així com els nostres trets d'identitat i principis educatius i metodològics.

Per a més informació també podeu consultar l'adreça escolaritzacio.caib.es.

 

Captura de pantalla 2018 04 16 a les 12.33.28

 

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD

Els fulls de sol·licitud es troben als centres educatius, a les oficines d'escolarització o a la web escolaritzacio.caib.es

La sol·licitud per alumne és única i s'ha de presentar, juntament amb la documentació acreditativa a efectes de barem, en el centre triat en primera opció, tant si es fa de forma presencial com telemàtica.

Documentació obligatòria per sol·licitar plaça escolar

Haureu de dur tots els documents originals, per tal de poder compulsar les còpies.

  • Còpia del DNI o NIE de l'alumne o l'alumna, si en té.

  • Còpia del DNI o NIE del pare, de la mare o dels tutors legals.

  • Llibre de família o certificat de naixement.

  • Declaració de responsabilitat en cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i el sol·licitant tengui la pàtria potestat compartida amb el progenitor absents.

  • Justificants per a la BAREMACIÓ.

Vos convidam a la jornada de portes obertes que tendrà lloc el dimecres 25 d’abril de les 14 a les 17 hores.

A les 16,30 h. farem una reunió informativa per a les famílies que matricularan els seus infants a la nostra escola el curs que ve.